TESS: Transactional Environmental Support System   TESS: Transactional Environmental Support System
  Project Description in Estonian Project Description in Estonian Project Description in Greek Project Description in Hungarian Project Description in Polish Project Description in Portugese Project Description in Romanian Project Description in Slovenian Project Description in Turkish

 


Bookmark and Share


 
 
Download the presentations of the TESS Conference

Download the presentations of the TESS London workshop

Download the presentations of the TESS Tallinn workshop

 
 
Romanian project page

Titlul proiectului:Sistem Suport Tranzacţional de Mediu (TESS)
Durata proiectului:Octombrie 2008 – Martie 2011 (30 luni)
Instrumentul de finanţare:Programul Cadru 7 al Comisiei Europene
Web site:www.tess-project.eu

Proiectul TESS va asista factorii de decizie politică să integreze cunoştinţe de la nivel European, naţional, regional şi local în procesul de luare a deciziilor şi să încurajeze în acelaşi timp populaţia locală să menţină şi să refacă biodiversitatea şi serviciile ecosistemelor.

Pentru atingerea acestui obiectiv, va fi proiectat un Sistem Suport Tranzacţional de Mediu (TESS) care va integra procesul de planificare de la nivelul politicii centrale cu activităţile populaţiei la nivel local. TESS va veni în sprijinul luării deciziilor prin integrarea unui volum mare de cercetări privind biodiversitatea şi serviciile ecosistemelor, producând în acelaşi timp hărţi la scară mică a biodiversităţii din zonele agricole şi cele dezvoltate.

Pentru dezvoltarea acestui sistem, TESS va lua în considerare pentru început identificarea necesităţilor şi capacităţilor factorilor de decizie de la nivel central şi a actorilor locali şi identificarea traiectoriilor şi rutelor de cooperare dintre aceştia şi va modela tranzacţiile dintre nivelul central şi cel local în corelaţie cu necesităţile fiecărui nivel. TESS va analiza de asemenea necesităţile actuale guvernamentale de informaţie la nivel naţional şi intermediar şi va identifica cerinţele locale de informaţie. Următorul pas va fi crearea unei baze de date a modelelor adecvate pentru realizarea de predicţii bio-socio-economice şi identificarea lipsurilor în furnizarea acestor modele şi date comparativ cu cerinţele de informaţie.

Un set de studii de caz reprezentative de pe întreg teritoriul Uniunii Europene va testa apoi validitatea modelelor şi va consolida rezultatele proiectului în noul sistem TESS. Studiile de caz vor testa modul în care se pot rezolva cel mai bine cerinţele de informaţie necesare ca suport în luarea deciziilor la nivel local la schimb cu realizarea de hărţi locale şi monitorizarea speciilor care vin în întâmpinarea cerinţelor de informaţie de la nivel central. Studiile de caz vor examina de asemenea modul în care cartările efectuate la nivel local şi alte procese de monitoring (efectuate cu ajutorul elevilor, organizaţiilor neguvernamentale, grupurilor locale şi persoanelor motivate de utilizarea resurselor vieţii sălbatice) pot furniza date de mediu suplimentare necesare în procesul de luare a deciziilor.

În cadrul proiectului se va efectua de asemenea o investigare a practicilor guvernamentale şi locale în toate cele 27 de State Membre UE pentru a identifica cele mai bune practici existente pentru încorporarea biodiversităţii şi a altor informaţii de mediu în procesul de luare a deciziilor privind modul de utilizare a terenurilor. Această investigare va evalua modul în care utilizarea biodiversităţii şi a informaţiilor de mediu în Evaluarea Impactului de Mediu (EIM), Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) şi Evaluarea Impactului Sustenabilităţii (EIS) au afectat serviciile ecosistemelor şi biodiversitatea atât în zonele protejate cât şi în cele cultivate. Investigarea va identifica de asemenea zonele prioritare pentru utilizarea sistemului suport în luarea deciziilor bazat pe internet şi a monitoringului local care să vină în beneficiul comunităţilor locale şi biodiversităţii. În acest sens, TESS va include de asemenea atât informaţii de bază cât şi modele predictive pentru EIM, ESM şi EID.

La final, TESS va include şi un set de linii directoare concrete şi uşor de reţinut pentru a asigura eficacitatea acestuia şi a permite aplicarea sistemului în context european.


Disclaimer Funded by the 7th Framework Programme Funded by the 6th Framework Programme: FP6
The TESS project is co-financed by the European Commision with contract No.: 212304
Copyright © 2008-2011. All rights reserved.