TESS: Transactional Environmental Support System   TESS: Transactional Environmental Support System
  Project Description in Estonian Project Description in Estonian Project Description in Greek Project Description in Hungarian Project Description in Polish Project Description in Portugese Project Description in Romanian Project Description in Slovenian Project Description in Turkish

 


Bookmark and Share


 
 
Download the presentations of the TESS Conference

Download the presentations of the TESS London workshop

Download the presentations of the TESS Tallinn workshop

 
 
Hungarian project description

Projekt címe:Tranzakcionális Környezeti Támogató Rendszer (angol rövidítés: TESS)
Projekt időtartama:2008. októbertől 2011. márciusig (30 hónap)
Támogató:az Európai Bizottság 7. Keretprogramja
Honlap:www.tess-project.eu

A TESS támogatja a politikai döntéshozókat az EU-s, nemzeti, regionális és helyi szintű tudásanyag döntéshozatali folyamatba történő integrálásában, miközben a helyieket is segíti a biológiai sokféleségen alapuló ökoszisztéma szolgáltatások fenntartásában és helyreállításában.

Ennek érdekében egy Tranzakcionális Környezeti Támogató Rendszert fejlesztenek ki, közvetlenül összekötve a központi politikai tervezést a helyi háztartásokkal. A biológiai sokféleséggel, valamint az ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos nagy mennyiségű kutatási ismeret integrálásával a TESS elősegíti majd a döntéshozatalt, miközben kisléptékű élőhely- és fajtérképeket gyűjt össze művelés alatt álló, illetve fejlesztett területekről.

A rendszer fejlesztése során először a központi politikai döntéshozók, illetve a helyi szereplők igényeit és kapacitásait mérik fel, meghatározzák az együttműködés módjait és későbbi lehetőségeit, valamint minden résztvevő igényére tekintettel modellezik az országos és a helyi szint között szükséges információ-áramlási folyamatokat. A TESS keretében értékelik az országos és középszinten meglévő kormányzati információs előírásokat, illetve meghatározzák a helyi szintű információs igényeket is. Mindezek után létrehoznak egy modelleket tartalmazó adatbázist, mely alkalmas lesz biológiai, szociális és gazdasági előrejelzésekre és annak megállapítására is, hogy milyen hiányosságok jelentkeznek a modellek és adatok információs kínálatában.

A helyi közösségekről Európa-szerte készülő reprezentatív esettanulmányokkal ellenőrzik a modellek megbízhatóságát, valamint a TESS keretében összegyűjtik a projekt eredményeit. Az esettanulmányok megmutatják, hogyan lehet a leginkább kielégíteni a helyi döntéshozatali igényeket, a központi politikai követelménynek számító helyi térképek, valamint különböző fajmonitoringok elkészítéséért cserébe. Az esettanulmányok ugyancsak választ adnak arra, hogy a helyi térképezések és egyéb monitoringok (a természeti források használatában érdekelt iskolák, civil szervezetek, helyi közösségi csoportok és személyek által végrehajtva) képesek-e a szükséges többletinformációt biztosítani.

Mind a 27 EU tagállamban felmérés készül a kormányzati és helyi gyakorlatról, hogy meghatározzák a jelenleg használt legjobb eljárást a biológiai, illetve a szélesebb értelemben vett környezeti információk földhasználati döntéshozatalba történő bevonásáról. Ez a felmérés megállapítja majd, hogy a biológiai és környezeti információk felhasználása a Környezeti Hatásvizsgálatok (KHV), a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok (SKV), illetve a Fenntarthatósági Hatásvizsgálatok (FHV) során hogyan befolyásolta az ökoszisztéma szolgáltatásokat és a biológiai sokféleséget mind a védett, mind a nem védett területeken. A felmérés ezenkívül meghatározza az internetalapú döntéstámogatás és a helyi monitoring legfontosabb területeit, hogy ezzel is javítsa a háztartások, illetve a biológiai sokféleség helyzetét. Ebben a vonatkozásban a TESS felhasznál kiindulási alapinformációkat, illetve előrejelzési modelleket a KHV-k, SKV-k és FHV-k során.

A TESS-t rövid és pontos iránymutatások teszik majd hasznossá és európai szinten is minél inkább felhasználhatóvá.


Disclaimer Funded by the 7th Framework Programme Funded by the 6th Framework Programme: FP6
The TESS project is co-financed by the European Commision with contract No.: 212304
Copyright © 2008-2011. All rights reserved.