Hungarian project description

Projekt címe:Tranzakcionális Környezeti Támogató Rendszer (angol rövidítés: TESS)
Projekt időtartama:2008. októbertől 2011. márciusig (30 hónap)
Támogató:az Európai Bizottság 7. Keretprogramja
Honlap:www.tess-project.eu

A TESS támogatja a politikai döntéshozókat az EU-s, nemzeti, regionális és helyi szintű tudásanyag döntéshozatali folyamatba történő integrálásában, miközben a helyieket is segíti a biológiai sokféleségen alapuló ökoszisztéma szolgáltatások fenntartásában és helyreállításában.

Ennek érdekében egy Tranzakcionális Környezeti Támogató Rendszert fejlesztenek ki, közvetlenül összekötve a központi politikai tervezést a helyi háztartásokkal. A biológiai sokféleséggel, valamint az ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatos nagy mennyiségű kutatási ismeret integrálásával a TESS elősegíti majd a döntéshozatalt, miközben kisléptékű élőhely- és fajtérképeket gyűjt össze művelés alatt álló, illetve fejlesztett területekről.

A rendszer fejlesztése során először a központi politikai döntéshozók, illetve a helyi szereplők igényeit és kapacitásait mérik fel, meghatározzák az együttműködés módjait és későbbi lehetőségeit, valamint minden résztvevő igényére tekintettel modellezik az országos és a helyi szint között szükséges információ-áramlási folyamatokat. A TESS keretében értékelik az országos és középszinten meglévő kormányzati információs előírásokat, illetve meghatározzák a helyi szintű információs igényeket is. Mindezek után létrehoznak egy modelleket tartalmazó adatbázist, mely alkalmas lesz biológiai, szociális és gazdasági előrejelzésekre és annak megállapítására is, hogy milyen hiányosságok jelentkeznek a modellek és adatok információs kínálatában.

A helyi közösségekről Európa-szerte készülő reprezentatív esettanulmányokkal ellenőrzik a modellek megbízhatóságát, valamint a TESS keretében összegyűjtik a projekt eredményeit. Az esettanulmányok megmutatják, hogyan lehet a leginkább kielégíteni a helyi döntéshozatali igényeket, a központi politikai követelménynek számító helyi térképek, valamint különböző fajmonitoringok elkészítéséért cserébe. Az esettanulmányok ugyancsak választ adnak arra, hogy a helyi térképezések és egyéb monitoringok (a természeti források használatában érdekelt iskolák, civil szervezetek, helyi közösségi csoportok és személyek által végrehajtva) képesek-e a szükséges többletinformációt biztosítani.

Mind a 27 EU tagállamban felmérés készül a kormányzati és helyi gyakorlatról, hogy meghatározzák a jelenleg használt legjobb eljárást a biológiai, illetve a szélesebb értelemben vett környezeti információk földhasználati döntéshozatalba történő bevonásáról. Ez a felmérés megállapítja majd, hogy a biológiai és környezeti információk felhasználása a Környezeti Hatásvizsgálatok (KHV), a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok (SKV), illetve a Fenntarthatósági Hatásvizsgálatok (FHV) során hogyan befolyásolta az ökoszisztéma szolgáltatásokat és a biológiai sokféleséget mind a védett, mind a nem védett területeken. A felmérés ezenkívül meghatározza az internetalapú döntéstámogatás és a helyi monitoring legfontosabb területeit, hogy ezzel is javítsa a háztartások, illetve a biológiai sokféleség helyzetét. Ebben a vonatkozásban a TESS felhasznál kiindulási alapinformációkat, illetve előrejelzési modelleket a KHV-k, SKV-k és FHV-k során.

A TESS-t rövid és pontos iránymutatások teszik majd hasznossá és európai szinten is minél inkább felhasználhatóvá.